Denní svícení - světla s homologací RL

V této kategorii najdete denní světlomety, které jsou opravdu schválené pro denní svícení ve smyslu par. 32 odst. 1 Zákona o provozu na poz. komunikacích, tzn. mají viditelně vyznačenou homologaci RL na skle světlometu. Tyto světlomety po montáži na vozidlo musí svítit samostatně, žádné jiné vnější osvětlení vozu (obrysová, parkovací, koncová světla) nesmí svítit, a v případě rozsvícení jiných těchto světel denní musí automaticky zhasnout.